Mr. Number Call Block

Mr. Number Call Block

تماس بلوک و متون از هر شماره تلفن، هر کد منطقه یا پیشوند، تمام تماس های خصوصی و محدود شده است، و یا هر کس به جز مخاطبین شما را مسدود کند. گزینه: تماس بلوک با'' بلند کردن و قطع'' یا'' ارسال به پست صوتی''. بلاک کردن تمام اسپم های تلفن شناخته می شود به صورت خودکار! (فقط آمریکا) مسدود کردن SMS نیاز به آندروید 1.6 و یا...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Andi Robot

Andi Robot

به تماس های دریافتی غربالگری و محرومیت نرم افزار است. آن را به هر تماس ورودی را بررسی و نوار آنها را به عنوان در فهرست محرومیت. پشتیبانی از هر دو زمان بر و کتابچه راهنمای کاربر محرومیت. به صورت خودکار پاسخ SMS های سفارشی نیز ارسال می...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من