SlovoEd Compact Czech-Swedish & Swedish-Czech dictionary for Android

SlovoEd Compact Czech-Swedish & Swedish-Czech dictionary for Android

یک دیکشنری دو زبانه برای آندروید حاوی با کیفیت بالا و پایگاه داده های وا?گانی از جهان ناشران معروف ترین است. خوانده شده، کار و سفر با فرهنگ لغت قابل اعتماد در جیب شما! کاربردی و آسان برای استفاده و SlovoEd برای آندروید است توسعه داده شده است برای راضی کردن کاربران سخت گیر می شه بیشتر، برای هر دو حرفه ای زبان و زبان آموزان، برای هر دو برنامه های کاربردی کسب و کار و استفاده خصوصی. این وا?ه نامه ها همیشه در دست و اجازه دهید به راحتی بیان خود را در هر زبان خارجی! پایگاه داده فرهنگ لغت توسط پیتر Bondesson است شده. فرهنگ لغت چک، سوئدی شامل 5274 مدخل . فرهنگ لغت سوئدی، چک شامل 4596 مدخل...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من