شرایط استفاده

آندروید، بازار آندروید و گوگل بازی، علائم تجاری از شرکت گوگل می باشد

توسعه دهندگان توافق دارند که آپلود برنامه های خود را به وب سایت ما از طریق فرم یا پست الکترونیک ارتباط با ما، با ما حقوق به انتشار آنها، از جمله فایل های APK، تصاویر و شرح می دهد.

اطلاعات و محصولات در دسترس شما در این وب سایت ممکن است حاوی اشتباهات، در معرض دوره های وقفه و ارائه "AS IS" بدون هیچ گونه ضمانت.

Androidware است مسئول هر یک از مطالب نادرست نیست، برای عملکرد هر یک از لینک ها به وب سایت های مرتبط.

Androidware می تواند پشتیبانی فنی برای هر یک از محصولات نرم افزاری، و یا هر گونه خسارت که ممکن است توسط آنها و یا عدم امکان خود از مناسب بودن باعث ارائه نمی دهد.

لطفا توسعه دهنده نرم افزار برای پشتیبانی فنی مشورت کنید.

جستجو توسط دستگاه
دستگاه من